Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

ค้นหา
Loginพยากรณ์อากาศ


กรมการขนส่งทางบกเดินหน้า !!! ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน  

การกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

การดัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ 

ขนส่งอยุธยา มอบอุปกรณ๋ช่วงเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2558 

ขนส่งอยุธยา ชี้แจงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ 

ขนส่งอยุธยา แจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกต้องติดตั้ง GPS

ขนส่งอยุธยา เตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ขนส่งอยุธยา ชี้แจงกรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายยกเลิกหรือบังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพแบบเก่า(บัตรกระดาษ)

ขนส่งอยุธยา ชี้แจงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ

 
ถวายพระพร

ขนส่งจังหวัด

webbord